Nyhedsbrev
Tilskud

Tilskud

Der ydes efter sundhedsloven automatisk tilskud ved køb af visse lægemidler. Tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte persons forbrug af medicin med tilskud i løbet af en periode på ét år. Du starter på en ny tilskudsperiode, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode på ét år er udløbet.

 

Tilskudspriser

Sygesikringens tilskud ydes ikke altid til medicinens fulde købspris. Ved beregning af tilskud anvendes medicinens "tilskudspris". Det er også tilskudsprisen, der anvendes ved opgørelsen af dit samlede forbrug af tilskudsberettiget medicin.
Tilskudsprisen fastsættes på baggrund af prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme aktive indholdsstoffer (se afsnit om Substitution).

 

Automatisk kronikertilskud

Borgere får automatisk 100% tilskud til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, når borgeren har haft en årlig egenbetaling til tilskudsberettiget medicin, opgjort i tilskudspriser på over 3075 kr. (2023-tal)

 

Forhøjet tilskud

Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en bestemt slags medicin. I sådanne tilfælde kan lægen søge Sundhedssstyrelsen om forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin.

 

Tilskud til døende

Efter Sundhedsloven kan Sunhedsstyrelsen efter ansøgning fra den behandlende læge tildele en døende, som vælger at tilbringe sin sidste tid i eget hjem eller på hospice, 100 % i tilskud til den medicin, som lægen har udskrevet på recept. Tilskuddet ydes, uanset om det pågældende lægemiddel er tilskudsberettiget eller ej. Terminalbevillingen dækker kun receptordineret medicin. Udgifter til fx. ernæringspræparater og hjælpemidler kan søges dækket af kommunen.

 

Lægemidelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR)

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket købet til Lægemidelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), som sikrer, at du modtager korrekt tilskud. Tilskuddet beregnes på baggrund af din aktuelle status i CTR.

 

 

Andre medicintilskud

Kommunerne kan endvidere i medfør af sociallovgivningens regler yde tilskud til betaling af udgifter til medicin til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, til personer i økonomisk trang eller til handicappede, som bor i eget hjem.

 

Sygeforsikringen "Danmark"

Du kan privat melde dig ind i Sygeforsikringen "Danmark". Husk at fortælle os på apoteket om du er medlem, så dine medicinkøb ligeledes automatisk bliver indberretet til "Danmark". Læs mere på www.sygeforsikring.dk

sa

Dine oplysninger