Nyhedsbrev
Substitution

Substitution

Sundhedsstyrelsen har bestemt, at apoteket altid skal tilbyde
kunderne den billigste medicin, såfremt det virksomme lægemiddelstof, styrke og antal er identisk med den medicin, lægen har ordineret.
Der er ofte tale om, at flere medicinalfirmaer fremstiller samme medicin, som så sælges under forskellige handelsnavne. Det virksomme lægemiddelstof står som regel under handelsnavnet, og vi kan på apoteket vise dig det.

 

Selvom medicinen er identisk, hvad angår lægemiddelstof og styrke, og virker på samme måde i kroppen, kan medicinen godt have anden form, farve og indpakning, samt indeholde andre ikke-virksomme stoffer (hjælpestoffer).

 

Hver gang apoteket ekspederer en recept, udleveres det billigste alternativ, medmindre at prisforskellen mellem det ordinerede lægemiddel og det billigste lægemiddel er marginal.

 

Fra den 27. februar 2006 er apotekets substition udvidet, således at apoteket kan vælge at tilbyde udlevering af flere små lægemiddel-pakninger, såfremt dette er en billigere løsning for dig end den ordinerede pakningsstørrelse.

 

Forskellen på prisen, fra det billigste til det dyreste lægemiddel, inden for samme gruppe (som indeholder samme virksomme lægemiddelstof) kan variere fra få kroner til mange hundrede kroner. Der ydes kun tilskud til det billigste lægemiddel, og du betaler derfor selv prisforskellen, hvis du vælger et dyrere lægemiddel.

as

Har din medicin skiftet navn?
Læs brochuren om substitution fra apoteket.dk 

Dine oplysninger