Nyhedsbrev
Personale

Personale

Apoteker

Anne-Marie Kissmeyer (ph.d. cand.pharm)

 

Farmaceuter

Durmus

Pernille

 

Farmakonomer

 

Kamilla(Skrankeansvarlig)

Pernille

Maja

Sofie

Nini(Apoteksfilialen Gefion)

Jette

Cathrine(Driftleder)

Rikke (Dosisdispensering)

Jeanet (Apoteksfilialen Ålsgårde/Kampagneansvarlig)

 

Farmakonomelever

Helena

Lenda

Servicemedarbejdere

Margit

Hanne

Orla

Lars

 

 

Farmaceutstuderende 

Victor

Noor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om de forskellige uddannelser

 

Apoteker

En apoteker er den person, der ejer apoteket. For at blive apoteker skal man have bestået den farmaceutiske kandidateksamen. Bevillingen til at drive et apotek gives af Sundhedsministeren efter ansøgning ved en ledig bevilling. Apotekeren er overordnet ansvarlig for, at alt foregår efter gældende regler.

 

Farmaceut

En farmaceut har gennemgået en femårig akademisk sundheds- og naturvidenskabelig uddannelse på Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet. Farmaceutuddannelsen består af 4 ½ års studie i naturvidenskabelige fag indenfor fysik, kemi, biologi og farmakologi, m.m., samt ½ års studieophold på apotek eller medicinalvirksomhed. Du kan få yderligere information om farmaceutuddannelsen her.

 

Apoteket har hvert forår to farmaceutstuderende på studieophold i 26 uger. De har læst i 3½ år på dette tidspunkt, og har således 1½ år tilbage af deres studietid. På apoteket skal de lære om det daglige apoteksarbejde og indgå i ekspeditioner m.m. Derudover har de særlige opgaver, studiebesøg hos læger, projekter og selvstudier m.m.

 

Farmakonom

En farmakonom (tidligere apoteksassistent) har gennemgået en treårig kombineret praktisk og teoretisk uddannelse. Farmakonomelever gennemgår praktikdelen på apoteket, hvor dele af det uddannede personale underviser eleven.
I løbet af den treårige uddannelse er eleven 23 uger på skole og modtager her teoretisk undervisning inden for bl.a. medicinsk-farmaceutiske, samfundsfarmaceutiske og humanistiske fag. Den teoretiske undervisning foregår på Apotekerforeningens kursusejendom, Pharmakon, i Hillerød. Skoleopholdene varierer fra 2 til 3 ugers varighed. Elever starter deres uddannelser 1. september. For yderligere information om farmakonomuddannelsen, kontakt apoteket hvis du er interesseret.

Dine oplysninger