Nyhedsbrev
Ekspedition af recepter

Ekspedition af recepter

På Axeltorvs Apotek er der direkte ekspedition af recepter. Herved forstås, at langt de fleste recepter ekspederes med det samme og er klar i løbet af få minutter afhængig af antallet af ordinationer.

 

Lægen kan sende din recept elektronisk, telefonisk eller via fax. Alle elektronisk overførte recepter gemmes på en receptserver. For hurtigt at kunne fremfinde din recept er det en fordel at fremvise dit sundhedskort (sygesikringsbevis) eller udlevere dit cpr-nummer. Skal du afhente receptmedicin til andre, bør du ligeledes medbringe personens cpr-nummer, navn og adresse. Nogle gange kan der forekomme forsinkelser ved afsendelse af recepterne. Du kan derfor scanne dit sundhedskort i vores nummer maskine for at se om din recept er modtaget. For dit overbliks skyld har vi mulighed for at udskrive en oversigt over dine recepter, som er gemt på receptserveren.

 

Under receptekspeditionen foretages en prisberegning med hensyntagen til eventuelt sygesikringstilskud, medicinkort, bevillinger osv. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, bør dette derfor oplyses inden receptekspeditionen (se afsnit om Tilskud).
Hvis lægen ikke har angivet andet, ekspederes det billigste præparat medmindre at prisforskellen mellem det ordinerede lægemiddel og det billigste præparat er marginal (se afsnit om Substitution).

 

Farmaceutisk genordination på Axeltorv

Apoteket kan nu lave recept på visse typer medicin. Det kan være en hjælp, når du står og mangler din faste medicin eller p-piller. Der er et lovpligtigt gebyr på 20 kr og ordningen gælder for mindste pakning.

For at du kan få gavn af ordningen, skal du være over 15 år, ikke gravid, ikke ammende og have været stabilt behandlet det sidste halve år, dog 1 år for p-piller.

Listen med medicin, der kan genordineres kan du se her: http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208085

 

 

 

as

Dine oplysninger