Nyhedsbrev
Bivirkninger

Bivirkninger

Bivirkninger vil sige skadelige eller utilsigtede virkninger af medicinen ved normal dosering. Al medicin har bivirkninger, men i langt de fleste tilfælde drejer det sig om lette, forbigående bivirkninger, som kun viser sig hos et mindre antal brugere. Det er meget forskelligt, hvordan man som menneske reagerer på medicin. Derfor er det også meget forskelligt, hvordan man oplever bivirkninger.

 

Bivirkninger skal ses i forhold til, hvilken sygdom der behandles. Alle lægemidler, der er til salg i Danmark, er godkendt af Sundhedsstyrelsen. De vurderer samtidig lægemidlets bivirkninger. Ved sådan en vurdering ser man på, hvilken sygdom der skal behandles, og hvor stor en gevinst man forventer at opnå ved behandlingen. Vurderingen foretages på baggrund af undersøgelser foretaget på dyr og mennesker. Mange bivirkninger er afhængige af dosis og forsvinder ved ophør af behandlingen.

 

Man skal dog aldrig holde op med at tage sin medicin, uden at kontakte sin læge først. Hvis man ikke kan tåle sin medicin, er det vigtigt, at man bliver tilbudt en anden behandling i stedet.

Læs mere om bivirkninger her 

Læs indlægssedlen

I alle pakker med medicin findes der en indlægsseddel. En indlægsseddel fortæller om medicinen, hvordan den virker, hvordan den skal doseres og hvilke bivirkninger, der kan være ved behandlingen. Det er langtfra alle, der oplever de bivirkninger, som er angivet på indlægssedlen.

 

De bivirkninger, der er angivet på en indlægsseddel, er alle de bivirkninger, der har været observeret med det pågældende lægemiddel. En bivirkning skal registreres, når der observeres blot et enkelt tilfælde. Derfor vil de fleste mennesker kun opleve en lille del af de bivirkninger, der er nævnt i indlægssedlerne eller måske slet ingen. Får man bivirkninger af sin medicin, og de ikke er angivet på indlægssedlen, skal man kontakte sin læge, så man i stedet kan blive tilbudt en anden behandling.

 

Hvis bivirkningen ikke er beskrevet i indlægssedlen, bør den indberettes som bivirkning til lægemiddelstyrelsen. Det kan din læge gøre, eller du kan gøre det selv på: www.laegemiddelstyrelsen.dk

Dine oplysninger